Εκτύπωση

Οικονομικά Στοιχεία

Mια επιτυχημένη πορεία με... αποδεικτικά στοιχεία!

Επειδή η επιτυχία αλλά και η ανάπτυξη μιας εταιρίας "φαίνονται" και στα νούμερα…
 

Η ανάπτυξη, οι σωστές επιλογές, οι κατάλληλες συνεργασίες και επενδύσεις,
η αξιοποίηση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού…
φαίνονται στα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας.

Τα στοιχεία της ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. επιβεβαιώνουν ότι όλα «βαίνουν άριστα»…

 

Ισολογισμός (Χρήση 2014)
Ισολογισμός (Χρήση 2013)
Ισολογισμός (Χρήση 2012)

 

Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση 2017
Πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη γενική συνέλευση 2017
Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια γενική συνέλευση 2016
Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια γενική συνέλευση 2015
Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια γενική συνέλευση 2014
Πρόσκληση των μετόχων σε έκτατη γενική συνέλευση 2013
Πρόσκληση των μετόχων σε ετήσια γενική συνέλευση 2013