Εκτύπωση

Περιβάλλον

H προστασία του περιβάλλοντος για τον όμιλο ALFA WOOD είναι στρατηγική επιλογή!

Μέριμνα για το Περιβάλλον
Η εταιρική κουλτούρα της ALFA WOOD συνδέεται στενά με την περιβαλλοντική της συνείδηση. Αυτός είναι και ο λόγος που εκμεταλλεύεται ακόμη και τα υποπροϊόντα της, όπως το πριονίδι.
Ο όμιλος καλύπτει το 100% των θερμικών της αναγκών τόσο για την παραγωγή όσο και για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων με τη καύση υπολειμμάτων ξυλείας που προέρχονται από την παραγωγική της διαδικασία

Περιβαλλοντική τεχνολογία:
• Στα βιομηχανικά κτίρια της ΒΙΠΕ Λάρισας και των Γρεβενών έχει υιοθετηθεί αρχιτεκτονική για τη χρήση φυσικού φωτός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αντί της χρήσεως τεχνητού φωτός
• Έχει υλοποιηθεί η μέγιστη βελτίωση συντελεστή άεργου ισχύος
• Χρήση ανακυκλώσιμου ξύλου
• Συστήματα λεβητοστασίου βιομάζας για την παραγωγή θερμικής ενέργειας
• Εξοικονόμηση κολλητικών ουσιών με χρήση καινοτόμων διαδικασιών - (έμμεσος τρόπος μείωσης φυσικών πόρων και ενέργειας)
• Πλήρη ανάκτηση καυσαερίων
Είναι προφανές ότι σε έναν όμιλο επεξεργασίας ξύλου όπως η ALFA WOOD,, το περιβάλλον προσφέρει την πρώτη ύλη. Η προστασία λοιπόν του περιβάλλοντος είναι μονόδρομος. Είναι στρατηγική επιλογή. Τόσο για το μέλλον της επιχείρησης, όσο και για το μέλλον των επόμενων γενεών.