Εκτύπωση

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικά ISO 9001

Πιστοποιητικό CE 7mm - 9mm

Πιστοποιητικό FIRE RETARDANT 16mm

Πιστοποιητικό FIRE RETARDANT 6mm

Πιστοποιητικό E1 MDF

Πιστοποιητικό CARB 6mm

Πιστοποιητικό CARB 16mm & 19mm

CARB/EPA MDF 6-9mm & 9-38mm

Πιστοποιητικό FSC

Test Reports

Analysis Report - CHIMAR

Report - Fraunhofer wki (6-4-18)pistopoitika - certificates