Εκτύπωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να δείτε το Δελτίο τύπου σε μορφή PDF.